Cấp nhớt API SN

Cấp nhớt API SN

Cấp nhớt API SN là một cấp nhớt thường gặp ở trên những loại dầu nhớt cao cấp trên thị trường hiện nay. Cấp nhớt API SN được giới thiệu vào năm 2010 bởi American Petroleum Institute trong một danh mục mới : Resource Conserving (Tiết kiệm tài nguyên).

API SN là một cấp nhớt cải tiến từ API SM :

  • Chống đóng cặn ở nhiệt độ cao cho pít tông
  • Kiểm soát đóng bùn tốt hơn
  • Tương thích với gioăng máy tốt hơn
  • Tương thích  lọc khí thải tốt hơn
Các đặc tính của API SN so với API SM

Danh mục Resource Conserving bao gồm những đặc tính bổ sung yêu cầu cho việc tiết kiệm nhiên liệu:

  • Bảo vệ hệ thống khí thải
  • Bảo vệ turbo
  • Tương thích với xăng có cồn, lên tới E-85

API SN là một cấp nhớt mới mà hầu hết các loại dầu nhớt cao cấp đều sử dụng. Các đặc tính của API SN vượt trội cho với các chuẩn API SM, SL , SJ trước đây và có thể bảo vệ động cơ một cách tốt nhất